Giftenaftrek omdat plaatselijke kerk loketinstelling is

Gerechtshof Den Haag legt het begrip loketinstelling voordelig uit voor een belastingplichtige die doneerde aan haar plaatselijke kerk. En dat terwijl dat begrip uitgevonden leek om in veel gevallen giftenaftrek te voorkomen!

Loketinstelling

Een loketinstelling ontvangt -volgens de definitie in een besluit- een gift niet om aan te wenden vanuit een eigen algemeen nuttige doelstelling, zoals een ANBI, maar ‘sluist’ deze door op aanwijzing van de donateur.

Sinds de invoering van dit begrip verloren veel ANBI’s, waaronder diverse crowdfundingplatformen, dan ook hun ANBI status.

De Belastingdienst pakte ook donateurs al hard aan. Zij mochten soms hun gift niet aftrekken omdat zij een erkende ANBI hadden gevraagd hun gift gericht door te geven.

Wel aftrek omdat gift via niet-ANBI aan ANBI

Het bijzondere van de uitspraak van Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDA:2019:1354) is, dat de plaatselijke kerk geen ANBI status had. De hoofdvestiging had die status echter wel! Vreemd want vaak maken kerken gebruik van een soort paraplu status voor een hele groep kerken. Ook de plaatselijke kerk is dan een ANBI.

Een vrouw had zogenoemde tienden bij kerkbezoek gegeven aan de plaatselijke vestiging. Deze had ze in haar IB-aangifte opgegeven als giften ten behoeve van de hoofdvestiging van de kerk. Het betrof een bedrag van € 2.185. De Inspecteur ging daar niet mee akkoord. De vrouw ging in beroep. Rechtbank Den Haag oordeelde vervolgens dat de giften van de vrouw wel degelijk aftrekbaar waren. Dit omdat de plaatselijke kerk een dependance was van de kerk die wel over een ANBI-status beschikte.

Het Hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank, maar legde het dus anders uit. De vrouw had met bewijsstukken aangetoond dat het geld grotendeels bij de hoofdvestiging terecht kwam. Haar giften, besliste het hof daarom, werden daardoor gedaan aan een ANBI. De plaatselijke kerk trad hierbij op als loketinstelling. Zo legde het hof het begrip loketinstelling nu eens in het voordeel van een belastingplichtige uit!